Ştefan cel Mare convoacă boierii la o şedinţă în legătură cu datoriile externe

Ştefan cel Mare convoacă boierii la o şedinţă  în legătură cu datoriile externe

Ştefan cel Mare convoacă boierii la o şedinţă.
– Boieri dumneavoastră, trebuie să trecem la economii severe, cheltuim prea mult cu ascuţitul săbiilor, de-amu propun să-i tăiem pe turci în trei, să nu-i mai tăiem în patru.
– Da di şi să faşim economii, Măria ta?
– Din cauza datoriilor externe! Peste vreo lună, iar şedinţă, turcii să fie tăiaţi numai în două, pentru economie cu ascuţitul săbiilor.
– Da-di şi, Măria-Ta? – V-am spus. Din prişina datoriilor externe! Altă şedinţă, turcii să fie de-amu numai înţepaţi puţin, sabia să fie trasă uşurel…
–  Da şi-s datoriile aiestea externe, Măria-Ta?
– Apoi, boieri dumneavoastră, datoriile externe nu sunt ale mele, nu sunt ale noastre, ci ale urmaşilor urmaşilor noştri, în veacul veacurilor!

Mai multe din Bancuri